ЕТАЖНИ ПЛОЧИ 

Комбинираните бетонови плочи в метален кофраж често се използват в конструкции от метални рамки, за получаване на подова система на различни нива. Употребата на стоманени заварени мрежи в метални кофражи винаги е било проблем, поради трудностите по позиционирането на мрежата. Армираният с фибри FIBERMESHТ бетон е строителна система, алтернативна на стоманените заварени мрежи, която осигурява устойчив на пукнатинообразуване бетон, лесна и безопасна работа. 

Резултатите от проведените тестовете под натоварване и за якостта на срязване на болтовите съединения, доказват, че поведението на фибриран с FIBERMESHТ бетон е равностойно, дори по-добро този, вторично армиран със стоманените заварени мрежи. Тестовете показват, че фибрите FIBERMESHТ могат да бъдат адекватен заместител на заварените мрежи и в комбинирани греди, без разлика на тяхната проектна носимоспособност.

 

TЪНКИ БЕТОНОВИ СЛОЕВЕ И ИВИЧНО ФОРМУВАНЕ

Горните слоеве на бетонови настилки на мостове и зони за паркиране, конструирани за лек обслужващ търговски трафик, притежават нормална износо- и удароустойчивост. Нашите фибри възпрепятстват пукнатинообразуването следствие пластично свиване и съсъхване. Експлоатационната годност на тези дисперсно армирани конструкции се увеличава, докато разходите за поддържане намаляват. 

Тънките бетонови горни слоеве се използват за възстановяне и на износени асфалтови настилки. Полагането на такива армирани с FIBERMESH® слоеве с дебелина 6 - 10 сm върху асфалтови настилки със задоволителна структура, но с повърхностни дефекти, подобрява качествата на Вашия проект, неговата дълготрайност в експлоатационни условия, при това на по-ниска цена в сравнение с обикновените асфалтови покрития. Освен всичко това, различните типове тънки бетонови слоеве могат да бъдат полагани с конвенционални съоръжения, като се осигурява възможност за възобновяване на трафика след по-малко от 24 часа.

 

СТОМАНЕНИ ФИБРИ NOVOCON®

NOVOCON® INTERNATIONAL (NI) e световен лидер в производството на стоманени фибри за дисперсно армиране на бетона. Многогодишната перспективна насоченост на NI към осигуряването на отлични бетони за своите клиенти, осигури създаването на най-напредничавите в технологично отношение армиращи продукти, съчетани с оптимални състави на бетоновите смеси. Доказано е, че фибрите NOVOCON®са отличен метод за структурно армиране на бетон. Сега NOVOCON®се присъединява към екипа на FIBERMESH®

Всички стоманени фибри NOVOCON®съответстват на изискванията на ASTM A820 и стриктно отговарят на стандартите за опънна якост. Специално проектираните фибри надвишава очакванията на клиентите на NOVOCON®по отношение на качество и цени. Уникалната геометрична форма на всяко NOVOCON®- влакно осигурява изключително технически показатели, като същевременно дава възможност за отлично и равномерно хомогенизиране в бетоновата смес без необходимост от прилагане на специални мероприятия, освен обичайните смесителни процедури. Стоманените фибри NOVOCON®са създадени да осигуряват еднородно разпределение в бетона. Отпада необходимостта от специално обработка на фибрите или включване на специално оборудване за сепариране с цел осигуряване равномерно разпределение в транспортен или пръскан бетон. Патентованите различни типове NOVOCON®- фибри са специално произведени за лесно смесване, позициониране и повърхностна обработка. За устойчив и дълготраен бетон обърнете се към NOVOCON®, подкрепени от FIBERMESH  и освободете мощта на стоманените фибри.

 

1  2  3  4  5  6  7  [8]