FIBERMESH® 

 Доказано е, че нашите фибри осигуряват максимална остатъчна якост след пукнатинообразуване. Единствено Synhtetic Industries произвежда фибри FIBERMESH® MD, съществуващи в различни размери, конфигурации и степен на разклоненост. Те се смесват по-бързо и равномерно в различни бетонови смеси. Това са най-ефективните съществуващи до момента фибри, които възпрепятстват пукнатинообразуването следствие свиване и съсъхване в пластично състояние, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за абсорбиране на енергия при натоварване с удар, устойчивост на раздробяване и ниска проницаемост на бетона. 

STEALTH® 

 Създадени да бъдат невидими на бетонната повърхност, фибрите Stealthв се произвеждат от висококачествени многобройни полипропиленови нишки, способни също да намалят много ефективно пукнатинообразуването следствие пластично свиване и съсъхване. 

HARBOURITE® 

 Семейство от разклонени полипропиленови фибри, създадени за използване при торкрет, пръскан бетон и различни мазилки, както и в производството на сглобяеми бетонови елементи. Тези алкалоустойчиви влакна са създадени да противодействат на удар и раздробяване, като едновременно с това осигуряват ефективен контрол на съсъхвателните пукнатини.

БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА 

 Навсякъде по света бетоновите плочи са в основата на модерните конструкции, независимо дали те са жилищни, търговски или индустриални. Бетоновите плочи се конструират така, че да поемат статични и динамични товари, напрежения от удар и огъващи моменти. Фибрите FIBERMESH® намаляват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване, като увеличават носимоспособността при опън на бетона в пластично състояние. Драстичното намаление или пълно елиминиране на появата на пукнатини в пластично състояние, позволява на бетона да достигне своя оптимален дълговременен интегритет. Фибрите FIBERMESH® повишават якостта и удороустойчивостта на бетоновите плочи върху земна основа. За разлика от стоманените заварени армировъчни мрежи, фибрите FIBERMESH® винаги са позиционирани абсолютно правилно в бетоновото сечение.

 

1  2  3  4  5  6  [7]  8