СТОМАНЕНИ ФИБРИ NOVOCON®

NOVOCON® INTERNATIONAL (NI) e световен лидер в производството на стоманени фибри за дисперсно армиране на бетона. Многогодишната перспективна насоченост на NI към осигуряването на отлични бетони за своите клиенти, осигури създаването на най-напредничавите в технологично отношение армиращи продукти, съчетани с оптимални състави на бетоновите смеси. Доказано е, че фибрите NOVOCON®са отличен метод за структурно армиране на бетон. Сега NOVOCON®се присъединява към екипа на FIBERMESH®

Всички стоманени фибри NOVOCON®съответстват на изискванията на ASTM A820 и стриктно отговарят на стандартите за опънна якост. Специално проектираните фибри надвишава очакванията на клиентите на NOVOCON®по отношение на качество и цени. Уникалната геометрична форма на всяко NOVOCON®- влакно осигурява изключително технически показатели, като същевременно дава възможност за отлично и равномерно хомогенизиране в бетоновата смес без необходимост от прилагане на специални мероприятия, освен обичайните смесителни процедури. Стоманените фибри NOVOCON®са създадени да осигуряват еднородно разпределение в бетона. Отпада необходимостта от специално обработка на фибрите или включване на специално оборудване за сепариране с цел осигуряване равномерно разпределение в транспортен или пръскан бетон. Патентованите различни типове NOVOCON®- фибри са специално произведени за лесно смесване, позициониране и повърхностна обработка. За устойчив и дълготраен бетон обърнете се към NOVOCON®, подкрепени от FIBERMESHТ DIVISION OF SI и освободете мощта на стоманените фибри.

  

1  2  3  4  5  [6]  7  8