БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА 

Навсякъде по света бетоновите плочи са в основата на модерните конструкции, независимо дали те са жилищни, търговски или индустриални. Бетоновите плочи се конструират така, че да поемат статични и динамични товари, напрежения от удар и огъващи моменти. Фибрите FIBERMESH® намаляват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване, като увеличават носимоспособността при опън на бетона в пластично състояние. Драстичното намаление или пълно елиминиране на появата на пукнатини в пластично състояние, позволява на бетона да достигне своя оптимален дълговременен интегритет. Фибрите FIBERMESH®  повишават якостта и удороустойчивостта на бетоновите плочи върху земна основа. За разлика от стоманените заварени армировъчни мрежи, фибрите FIBERMESH®  винаги са позиционирани абсолютно правилно в бетоновото сечение.

Прави добрия бетон по-добър, използван за изграждане на: 

 • Индустриални подове 

 • Производствени сгради и 

 • цехове 

 • Складове 

 • Търговски центрове

 • Жилищни конструкции (жилища) 

 • Хотели  

 • Ресторанти

 • Спортни приспособления (съоръжения) 

 • Пътища и Тротоари 

Използването на фибрите FIBERMESH®  в бетонови плочи на земна основа носи редица предимства защото:

 • Те са алтернативна система на заварените стоманени мрежи 

 • Те възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване 

 • Те спестяват работно време 

 • Те намалява разходите за работна ръка 

 • Те осигуряват абсолютно равномерно и еднородно вторично армиране 

 • Те се смесват лесно с бетоновата смес в бетонобъркачката, на бетоновия възел, направо в бетоновоза или дори на обекта 

 • Те не кородират 

 • Те позволяват лесна повърхностна оброботка 

 •  Те осигурява остатъчна якост (ASTM C1399-98)

ПРЪСКАН БЕТОН

 Фибрите FIBERMESHТ работят успешно и в бетонови смеси, полагани под налягане. Пръсканият бетон се използва от началото на 1900 г., като съществуват два основни технологични способа за полагане. При т.н. сух метод направната вода се подава чрез дюза на торкретмашината под налягане кьм сместа от цимент и добовъчни материали. При мокрия способ се използва пластичен бетон, който се изпомпва конвейрно през маркуча на торкрет машината. Фибрите FIBERMESHТ спомагат за оптимизиране и усъвършенствуване и на двата процеса. Фибрите FIBERMESHТ подобряват качествата на пръскания бетон,