Фибрите FIBERMESH® спестяват време и нерви, защото:

Те съкращават времето за строителство

Те са безопасни и лесни за употреба - просто се добавят към сместа с опаковката

Те осигуряват лесна повърхностна обработка

Те подобряват изпомпваемостта на бетонната смес

Те са алтернативна система на противосъсъхвателната стоманена мрежа

Те намаляват отскока и загубата на материал при торкрет и пръскан бетон

Те възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване

Те са устойчиви на киселини и основи

Те не кородират

Те са химически инертни

Те подобряват кохезията на бетона

Те осигурява остатъчна якост

Те подобряват дълготрайността

Те намаляват проницаемостта (вкл. миграцията на вода) на бетона

Те осигуряват устойчивост на раздробяване

Те повишават удароустойчивостта

Те са сертифицирани от независими лаборатрии.

 

1  2  3  [4]  5  6  7  8