ПРОБЛЕМЪТ НА БЕТОНА

 Производителите на бетон, предприемачите, инженерите, архитектите, строителите и строителните професионалисти по цял свят ще се съгласят с това, че пукнатините в бетона могат да бъдат всичко - от дребна неприятност, до истински кошмар. Независимо от мястото им на проявление, те винаги са проблем. Много често ремонтът им е сериозен и скъп. В миналото напукването на бетона се е приемало като нещо неизбежно. Защо се напуква бетонът? Появата на пукнатини в определен стадий е продиктувана от начални напрежения, надвишаващи моментната якост на бетона.

 Конструктивно пукнатинообразуване

 Например, постоянният товар от автомобилния трафик на пътя, използваните в индустриалното производство тежки машини и слабата основа под бетонови плочи могат да предизвикат пукнатинообразуване. За да се предотврати конструктивното пукнатинообразуване е необходим задълбочен анализ за типа, характера и размера на натоварването, след което да се конструира бетонова плоча, способна да поема различните напрежения от външно натоварване.

 Пукнатинообразуване вследствие вътрешни напрежения

Вътрешните напрежения, причинени от структурни деформации вътре в самия бетон, често пъти са трудно предвидими в своето разнообразие и срокове на проявление. Най-често срещаният вид вътрешно пукнатинообразуване се проявява в пластично състояние и се причинява от пластичното свиване на бетонната смес и бързото изпарение на водата от повърхността й. Тези пукнатини се формират в първите 24 часа след полагане на бетона. Понякога те са видими веднага, друг път - не.

Първоначално пукнатините, причинени от пластично свиване и съсъхване, могат да бъдат и незабележими. Често пъти, вследствие от финишната обработка, те са прикрити под повърхността, или просто не са достатъчно широки, за да бъдат забелязани. Наличието на фактори, интензифициращи съсъхвателните процеси, или поява на външно натоварване, стават причина тези слаби зони да прераснат във видими пукнатини, преминаващи през цялото сечение на бетоновата плоча, което намалява структурната еднородност на бетона, преди той да достигне проектна якост.

 По природа тези пукнатини не са конструктивни, но и не изчезват по време на втвърдяването на бетона. Всъщност те стават още по-широки с по-нататъшното съхнене на бетона. Такива пукнатини увеличават проницаемостта на бетона, като по този начин позволяват инфилтрацията в дълбочина на различни соли и други химически агенти. Това от своя страна води до намаляване на дълготрайността на изгражданите бетонови елементи и конструкции.

 

1  [2]  3  4  5  6  7  8