Лийф Група проектиране системи

Leaf Systems Design Group Co.

Адрес: 1404 София, ул."Риккардо Ваккарини " No 10 А

Тел: 958 30 48

Факс: 858 11 21

e-mail: leaf@omega.bg